Salgs- og leveringsbetingelser

Lille Bjørn ApS/Rejstrup Savværk ApS bestræber sig altid på at levere produkter og service i overensstemmelse med vore kunders forventninger.
Imidlertid kan der opstå uklarheder og tvister, hvorfor vore almindelige salgs- og leveringsbestemmelser præciseres i det følgende:
Alle bestemmelser er gældende, med mindre andet specifikt er aftalt.
For legepladsprodukter træder de specielle betingelser over de generelle.

Merkantile bestemmelser:
Moms: Alle priser er excl. moms.
Betalingsbetingelser: 14 dage netto. Hvis der er aftalt leveringstidspunkt mellem vores konsulent og kunden, vil varerne blive faktureret på dette tidspunkt. Efter forfald beregnes 1,5% i rente pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,00.
Leveringsbetingelser: Ufranko. Der beregnes fragt efter gældende regler.
Priser på hjemmesiden er vejledende tilbudspriser, uden tilbehør med mindre andet er angivet. Excl. moms og opstilling og der tages i øvrigt forbehold for trykfejl og prisændringer.

Bytteret:
Bytteret: Vi bytter varer der ikke er specielt fremstillede og som ikke er taget i brug. Betingelsen er, at det sker efter forudgående aftale med Lille Bjørn, og at varen returneres ubrugt og i original emballage. Evt. fragtomkostninger er for kundens regning.
Specialfremstillede varer tages ikke retur. Herunder hører alle legepladsprodukter.

Reklamationsret:
På trods af at vi gør vores bedste, så sker der uheld:
Transportskader: Ved alle post- og fragtmodtagelser undersøges pakken for skader inden kvittering for modtagelsen. Ved transportskade skal henvendelse ske direkte til chauffør eller fragtfirma.

Fejl og mangler: Ved fejl og mangler ved leverancer modtaget fra Lille Bjørn skal der reklameres omgående og senest 8 dage fra modtagelsen. Lille Bjørn vil da hurtigst muligt forsøge at afhjælpe problemet.

Garanti: Lille Bjørn yder garanti og reklamationsret efter købeloven samt en udstrakt service også efterfølgende. Ved reklamationer i henhold hertil kontaktes Lille Bjørn hurtigst muligt efter skadens opståen, så der ved berettiget reklamation kan aftales et videre forløb.

Specielle bestemmelser vedr. levering og montering af legeredskaber:
Hvis ikke andet er aftalt er priser altid oplyst excl. levering og opstilling.
Såfremt disse ikke er nævnt i tilbud beregnes de efter Lille Bjørns normale satser.
Ved opførelse af legeredskaber til offentlig brug, skal der jf. byggeregulativet af 1995 søges byggetilladelse hos kommunen. Det er bygherrens (institutionen, boligselskabet etc.) ansvar at tilladelsen forefindes på opførelsestidspunktet.
Levering og opstilling omfatter transport af redskaberne samt opstilling af disse. Levering og opstilling omfatter IKKE udgravning til og ifyldning af faldunderlag.

Der skal være kørevej (lastbil) til området. Såfremt der ikke er min. 3 meter adgangsvej til legepladsområdet forbeholder Lille Bjørn sig ret til at debitere kunden for ekstra forbrug af tid.

Området skal være udgravet som aftalt til rette tid. Lille Bjørn forbeholder sig ret til at debitere kunden for forgæves kørsel.
Det forudsættes, at det anviste område er klar til montering og f.eks. ikke indeholder beton, asfalt, affald eller lign. Støder Lille Bjørn på »unaturlige forekomster« der kræver ekstra tid, forbeholder vi os ret til at videre debitere for ekstra forbrug af tid.
Der bør ikke være kabler, kloak eller lignende i udgravningsområdet og hvis ikke andet er aftalt betragtes området som klart og frit og udgravning/boring foregår på kundens risiko.

Hvis der findes kabler, rør eller lignende i monteringsområdet, skal dette påvises med tegninger der er målfaste, hvis der ikke findes tegninger, foregår monteringen på kundens ansvar.

Lille Bjørn arbejder professionelt, effektivt og ofte med maskiner. Derfor skal arbejdsområdet (incl. lastbil og adgangsveje) efter behov kunne spærres af både af hensyn til selve arbejdet og til børnenes sikkerhed.

Lille Bjørn bortskaffer ikke opgravede materialer, men disse efterlades på pladsen.
Faldsand må først ifyldes efter monteringen er tilendebragt. I modsat fald har Lille Bjørns montører betydeligt ekstra arbejde og forbeholder sig ret til at debitere kunden for dette. Det kan komme på tale at monteringen udsættes til faldunderlaget er fjernet.

Garantibestemmelser legeredskaber:
Rejstrup Savværk yder på trykimprægneret douglas 10 års garanti mod råd og svamp, der har betydning for redskabets stabilitet. Hhv. 5 år på oliebehandlet douglas på stålfødder og 10 år på Robinie. I forhold til DS/EN 1176 1-6 Der ydes 5 års garanti mod brud som skyldes materiale eller fabrikationsfejl.

Garantien dækker KUN ved normal brug af redskabet og IKKE ved hærværk eller almindeligt slidtage. Det forudsættes, at redskabet er vedligeholdt og efterspændt.

Legeredskabet er bygget efter EN/DS 1176. Rejstrup Savværk garanterer herfor i 1 år fra leveringstidspunktet og udbedrer evt. fejl og mangler i henhold til reglerne gældende og fortolket på opstillingstidspunktet. Manglen skal være beskrevet i legepladsrapport fra en autoriseret legepladsinspektør.

Vedligeholdelsesvejledning
Alle gennemgående bolte skal efterspændes mindst en gang om året, fald­underlaget skal efterfyldes og renses for fremmedlegemer.
Alle mekaniske dele f.eks. lejer i gynger, sjækler, kæder og tovværk skal kontrolleres og eventuelt repareres.

Ved trykimprægneret træ er trykimprægneringsvæsken godkendt efter DS norm 2122 og miljøstyrelsen 228-3.

Alle olierede dele er behandlet med vandbaserede produkter med malekode 0-1.

For at holde redskabet pæn og friskt mange år frem bør det behandles med træolie mindst hvert 2. år – første gang hurtigst muligt.
Lille Bjørn kan tilbyde en vedligeholdelsesaftale til en fordelagtig pris.

Reklamationer:
Umiddelbart efter levering skal kunden gennemgå redskabet og Lille Bjørn skal omgående informeres om evt. mangler så udbedring kan ske uden at skaden forværres.

Rejstrup, juni 2020