Montagebetingelser

Ved bestilling
Byggetilladelse skal være indhentet inden vi igangsætter produktion af redskaberne.

Før montage
Området skal være forberedt til montage, dvs. udgravning skal være foretaget jf. udleveret tegning, max 35 cm dybde, og der skal være kørevej for lastbil ind til området.
DER MÅ IKKE VÆRE FALDSAND I OMRÅDET NÅR DER SKAL MONTERES.

Under montagen
Vores monteringshold kommer med lastbil, minigraver og forskelligt værktøj. Vi vil meget gerne tale med både børn og voksne, men for at arbejdet dels kan foregå effektivt, men ikke mindst sikkert for specielt børnene, skal det arbejdsområde som montørerne angiver respekteres, og børnene vises til rette af institutionens personale, med hvor de må være og hvor de ikke må være.

Legeredskaberne er – og skal være – sikre, men indtil redskaberne er færdigmonterede udgør løse stolper, værktøj mm. altid en væsentlig risiko for børnene, hvis ikke sikkerhedsafstandene overholdes under montagen

Efter montagen
Efter montagen gennemgår vore montører redskaberne og sikrer sig at de er korrekt monteret jf. EN/DS 1176. Når området er opfyldt med faldsand må redskaberne efterfølgende tages i brug (Med mindre jeres lokale kommune har specielle krav.)

I FALD DER ER FALDSAND I MONTAGEOMRÅDET, KAN VI IKKE ARBEJDE MED VORE MASKINER. MONTØRERNE VIL DERFOR AFLÆSSE REDSKABERNE, OG I VIL BLIVE DEBITERET FOR FRAGT MED MONTAGEBIL. (min 50%).

En evt. senere montering vil blive debiteret til fuld levering og montageudgift.